Project of the Month

ESRA Computer Centers provide free access to computers and innovative instruction in computer skills for underprivileged children, youth and adults helping to close the cultural and educational gap.

אודות


עמותת "עזרה" - איגוד דוברי אנגלית נוסדה בשנת 1979, על מנת לאפשר לעולים דוברי אנגלית יוכלו ליהנות מפעילות תרבותית ומשירותים חברתיים מהזדמנויות להתנדב, בשפת אמם.
 
החזון
עמותת "עזרה" מספקת סיוע חיוני לאלפי משפחות מדי שנה, באמצעות תגבור בחינוך, תעסוקה ורווחה. לעמותה כאלף מתנדבים מתחומים שונים, אשר משתלבים בקהילה המקומית ותורמים לה ממומחיותם המקצועית,  מיוזמתם והתלהבותם.
 
עמותת "עזרה" מפעילה  כ-31 פרויקטים
הכוללים מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות לילדים, מרביתם עולים מחבר העמים ומאתיופיה וחלקם ילידי הארץ המגיעים ממשפחות המתמודדות עם מצוקות כלכלית ורקע קשה. כמו כן, אנו מפעילים פרויקטים של סיוע לנזקקים, מועדוניות חברתיות לילדים מהחינוך המיוחד, מלגות לסטודנטים נזקקים לרבות עולים חדשים הנמצאים בארץ בגפם, תוכניות לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, מרכזי מחשבים לאוכלוסיות קשות יום, ועוד.
 
נכון להיום עמותת "עזרה" עוזרת ליותר מ- 3,000 משפחות באמצעות כ 1000 מתנדבים.
 
הישגים
 
עמותת "עזרה" היא עמותה המופעלת ומנוהלת כמעט לחלוטין על טהרת עבודתם של מתנדבים מסורים, המסתייעים בשירותיהם של אנשי מקצוע וצוות משרדי מצומצם למדי. מגמת העמותה וכמעט כל תקציבה מיועדים לביצוע פרויקטים קהילתיים לטובת אנשים נזקקים.
 
בשנת 1992 זכתה עמותת "עזרה" ב"אות הנשיא להתנדבות". בנוסף, הסוכנות היהודית, עיריית הרצליה, רוטארי ועמותת מסדר דוד הוקירו את עבודתינו למען הקהילה. בשנת 1999 הנשיאה ומייסדת עמותת "עזרה" קיבלה את "אות הנשיא" על מנהיגות בהתנדבות, ובימים האלה קיבלה יו"ר העמותה הנוכחית "פרס מתנדבת מצטיינת" מעיריית נתניה.
 
עמותת "עזרה" מנוהלת על ידי חברי הנהלה נבחרים הפועלים בהתנדבות, ומעסיקה שבעה אנשי צוות, כולם במשרה חלקית. תקורות העמותה עומדות על 11% בלבד מהתקציבה השנתית!
 

כל פעילויות עמותת "עזרה" ממומנות מתרומות בלבד וזוהי דרך ההתנהלות הייחודית שלנו לאורך יותר מ- 30 שנה, והמוטו הייחודי המלווה אותנו הוא  עשייה, נתינה, והתנדבות למען ישראל טובה יותר עבור כולנו