Chat Away - אנגלית מדוברת לתלמידים

 1. שיפור מיומנויות שיח לתלמידי כיתות ח'-יב'
 2. 15 דקות שיחת וידאו בנושאים מעניינים בזום
 3. השיחה עם מתנדב/ת דובר/ת אנגלית שפת אם
 4. בפיקוח משרד החינוך
 5. להצטרפות מהירה לתוכנית יש למלא את הטופס בעמוד זה
 6. השתתפות בתוכנית מותנית באישור הורים

להורדת טופס אישור הורים יש ללחוץ כאן ולהעלותו חתום בעת מילוי טופס ההרשמה

Chat Away
אנגלית מדוברת לתלמידים

 1. שיפור מיומנויות שיח לתלמידי כיתות ח'-יב'
 2. 15 דקות שיחת וידאו בנושאים מעניינים בזום
 3. השיחה עם מתנדב/ת דובר/ת אנגלית שפת אם
 4. בפיקוח משרד החינוך
 5. להצטרפות מהירה לתוכנית יש למלא את הטופס בעמוד זה
 6. השתתפות בתוכנית מותנית באישור הורים

להורדת טופס אישור הורים יש ללחוץ כאן
ולהעלותו חתום בעת מילוי טופס ההרשמה

Chat Away - טופס הרשמה

יש להקליד שם פרטי
יש להקליד מספר טלפון נייד
יש להקליד שם משפחה
יש להקליד כתובת אימייל
יש להקליד את מקום מגוריך
יש להקליד שם בית הספר
יש לבחור כיתה

בחר/י יום ושעה קבועים לשיחה
מיום שני עד חמישי בין השעות 14:00-18:00
Invalid Input
יש לבחור נושא שיחה אחד או יותר
יש להוסיף את האישור החתום
אנא אשר