Relief and social empowerment for people with special needs

הקלה והעצמה חברתית לילדים, נוער וצעירים עם צרכים מיוחדים
פעילות שבועית עם מפעילה מקצועית, במרכז למשפחות, לילדים עם צרכים מיוחדים ואחיהם. פתח תקווה
פעילות שבועית לצעירים המעניקה להם מסגרת חברתית והעשרה  בכפר שמריהו.
לימוד מיומנויות מחשב, לרבות אינטרנט ורשתות חברתיות, לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית במרכז אנוש.
טיפול באמצעות בעלי חיים ופעילות כיף שבועית בפארק. טבריה
צעירים עם צרכים מיוחדים מועסקים ועובדים באופן קבוע בחנות  "כמעט חדש" של ESRA. רעננה

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website