Relief and social empowerment for people with special needs

הקלה והעצמה חברתית לילדים, נוער וצעירים עם צרכים מיוחדים
פעילות שבועית עם מפעילה מקצועית, במרכז למשפחות, לילדים עם צרכים מיוחדים ואחיהם.   מיקום פתח תקווה
פעילות שבועית לצעירים המעניקה להם מסגרת חברתית והעשרה  בכפר שמריהו.
לימוד מיומנויות מחשב, לרבות אינטרנט ורשתות חברתיות, לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית במרכז אנוש.
הפעלה עם בעלי חיים לפעוטות על הספקטרום האוטיסטי   מיקום טבריה
העסקת צעירים בחנות יד שנייה 'כמעט חדש'. רעננה   מיקום רעננה

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website