• ethnic dancers
  • _MG_5636-(002)
  • בנות-אלמז-(002)
  • _MG_5744

ריקודים אתניים

לימוד הריקוד האתני לילדים ממוצא אתיופי, מסייע להם להתחבר למורשת ולמנהגים שלהם.

הצורך

ילדים המשתייכים לקהילה האתיופית, אשר נולדו בישראל, מחפשים דרך להרגיש חלק מהמורשת והמנהגים שלהם. 

הפתרון

חוג ריקודים אתיופיים לילדים, במהלכו הם נחשפים למוסיקה ולריקודים האתיופיים בליווי פעילות חברתית.

השיטה

חוג בהדרכת מורה לריקוד אתיופי מקצועי  אחת לשבוע, במהלכו למדים הילדים לרקוד בליווי מוסיקה אתיופית אותנטית.

 המשתתפים

16 ילדים 

מיקום

שכונת חפציבה, נתניה.

Media

Ethnic dance lesson

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website