• 20170213_153451
  • IMG-20180101-WA0006
  • NE Channukah 12 16 119
  • 004
  • NEVE01

מועדונית מודיעין

מועדונית לילדים בסיכון המורחקים מהבית המספקת סביבה חמה, בטוחה ותומכת, תכניות להוראה מתקנת ותכניות העשרה. 


הצורך

ילדים בסיכון המורחקים מהבית צריכים מסגרת חינוכית וחברתית מאורגנת לאחר שעות הלימודים. 

הפתרון

מועדונית המופעלת בשעות אחר הצהריים, המספקת מענה כולל לצרכיהם המיוחדים.

השיטה

הילדים מקבלים מסגרת חמה ותומכת הכוללת ארוחת צהריים חמה ומזינה, עזרה בהכנת שיעורי הבית, הוראה מתקנת ותכניות העשרה.

המשתתפים

15 ילדים בני 9 עד 11, אשר נבחרו על ידי וועדה מקצועית על סמך תנאים קשים בבית המשפיעים על רווחתם הרגשית והגופנית.

מיקום

מודיעין

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website