• art2
  • art1
  • _MG_9248
  • art1

מרכז לימוד ואמנות

מרכז לימוד לילדים בגילאי  6 עד 8 המציע סיוע בהכנת שיעורי בית ופעילויות יצירה בתחום אמנות ודרמה, לאחר שעות הלימודים.

הצורך

ילדים מאוכלוסיות מוחלשות זקוקים למסגרת לאחר שעות הלימודים בזמן שהוריהם בעבודה ואין מי שידאג להם ויסייע להם בשיעורי הבית. 

הפתרון

מרכז המספק לילדים מקום לשהות לאחר שעות הלימודים, במסגרתו הם מקבלים סיוע בהכנת שיעורי הבית ופעילויות העשרה כגון אמנות ודרמה.

השיטה

מרכז הפועל במתנ"ס פעמיים בשבוע, תוך שימת דגש על תשומת לב אישית לכל ילד. הצוות הכולל מתנדבים, חיילים המשרתים במסגרת השירות הלאומי ומורים מקצועיים, עובדים עם הילדים בקבוצות קטנות.  

המשתתפים

40 ילדים מגילאי 6-8.

מיקום

שכונת סלע, נתניה.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website