INNERBANPROJECTS

Mobile socialprojects1

פרויקטים בתחום הרווחה

"בנברי הקושי שוכנת ההזדמנות"

כל אדם עלול למצוא את עצמו מתמודד עם מהלומות ואתגרי החיים. קרן הרווחה של ESRA תומכת ומנהלת פרויקטים בתחום הרווחה ומסייעת כספית בעת משבר.   

מחוז

עיר

פרויקטים בתחום הרווחה
סיוע כספי למשפחות או יחידים נזקקים, בכפוף לקריטריונים קבועים ודו"ח העובדת הסוציאלית.
 תמיכה וייעוץ מקצועיים, במסגרת מפגשים אישיים או באמצעות שיחת טלפון, בעלות סמלית לכל מפגש.  
מתנדבים מהווים חברים לקשישים או לבודדים, מבקרים אותם ומסייעים להם מבחינה חברתית ותרבותית.  
"בית הרחק מהבית" לנערות בסיכון, מספק מקלט בטוח לאחר שעות הלימודים. מעניק לנערות ארוחת צהריים חמה ואוזן קשבת של אנשי מקצוע.                         
מרכזים המספקים למבוגרים מהעדה האתיופית הדרכה מקצועית בתחום התפירה, לרבות מכונות תפירה, בדים, ומקום מפגש חברתי.
מתנדבי ESRA סורגים סוודרים, צעיפים וכפפות עבור ילדים נזקקים ברחבי הארץ.
מתנדבות ESRA מתנדבות לטובת אחרים במסגרת חברתית, סורגות סוודרים וצעיפים לילדים נזקקים.
סיוע כספי ישיר לחולי סרטן השד הנמצאים בטיפול פעיל ובמצוקה כלכלית כתוצאה ממחלתם.
דוברי אנגלית המתמודדים עם מצבים קשים בחיים, חולי סרטן ומשפחותיהם מקבלים ייעוץ אישי וללא עלות. 

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website