• home-school-4
  • tutriong01
  • home-school-12 - Copy
  • Project photos 2011 693

"ע.ז.ר.ה באנגלית"

כ- 300 מתנדבים דוברי אנגלית מסייעים לתלמידים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים ברחבי הארץ בלימוד אנגלית.  התוכנית מומלצת על ידי משרד החינוך.

 

הצורך

הכיתות בבתי הספר גדולות מדי, והתלמידים אינם יכולים לקבל תשומת לב אישית. חלק מהתלמידים נשארים מאחור בלימודים, בעיקר באנגלית. תלמידים שהוריהם יכולים להרשות לעצמם, מקבלים עזרה ממורים פרטיים. אולם לא כל אחד יכול להרשות לעצמו תמיכה נוספת מהסוג הזה, ובדרך כלל דווקא אלה הזקוקים לכך הכי הרבה ואינם זוכים כלל.

הפתרון

סיוע וחיזוק לתלמידים בשעות שיעורי האנגלית באופן קבוע על ידי מתנדבים דוברי אנגלית בהלימה לתוכנית הלימודים.

השיטה

אחת לשבוע, מתנדבים דוברי אנגלית מגיעים לבתי הספר היסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניל לסייע למורים בלימוד אנגלית. הכשרה ניתנת למתנדבים.

"ע.ז.ר.ה באנגלית" באישור משרד החינוך

מיקום

ברחבי הארץ.

 

רכזי המתנדבים: 

אזור הצפון: חיפה -  סטנלי קנין | כרמיאל - פרנקי קרונין  | נהריה - לינדה סנדרס | חמש ערים - רוז ג'יקובס  |

אזור המרכז: הרצליה - מריס גורדון  | כפר סבא - נעמי רזניק  | נתניה - מירנה סילברברג |  רעננה - מייק שרייבמן  | רמת השרון - לולה כץ |  תל אביב -ג'יל טייכר  | רמת גן - שלי שרון  | 

אזור הדרום: מודיעין - ויקי פילו  | ראשון לציון - מריון לוי |  רחובות - שלי שרון |  

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website