INNERBANPROJECTS

מלגות ומענקים

תמיכה כספית ליחידים ומשפחות שנקלעו למשבר כספי לצד סיוע כספי לסטודנטים המהווה רשת תמיכה חיונית להשלמת הלימודים.

 

 

מלגות ומענקים
תמיכה כספית ליחידים ומשפחות שנקלעו למשבר כספי
סיוע לסטודנטים החל מהשנה השלישית ללימודיהם
החל מהשנה השנייה בפרויקט, סטודנטים יכולים לקבל סיוע נוסף בתמורה להתנדבות
מלגת מחקר על בתחום ההתנדבות בישראל, יוגש באנגלית
קרן לימונדה, סיוע כספי לחולים בתקופת טיפולים