About-text

אודות עמותת ESRA

ESRA החל את פעילותו בשנת 1979, כארגון חברתי של עולים ממדינות דוברות אנגלית במטרה לסייע לעצמם להתערות בחברה הישראלית. עד מהרה התרחב הסיוע גם לגלי מהגרים נוספים שהגיעו מרוסיה ואתיופיה, בכל תחומי קליטתם, שילובם והשתקעותם המבוססת בארץ.

ESRA כיום הינו הארגון ההתנדבותי הגדול ביותר של דוברי אנגלית המונה אלפי חברים, מאות מתנדבים וצוות מקצועי קטן, הפועל בשני ערוצים מרכזיים: האחד הוא סיוע לעולים דוברי אנגלית בהתאקלמות והסתגלות בחברה באמצעות מערך חברתי ותרבותי של פעילויות, התנדבות איכותית וסיוע רגשי, והשני הוא סיוע לקהילה הרחבה יותר בישראל שזקוקה לחיזוק באמצעות הפעלת פרויקטים בתחום החינוך והרווחה.

האימפקט בתקופת משבר הקורונה

ESRA הגיבה ביצירתיות ובמהירות למציאות המשתנה, והתאימה את התוכניות ושירותים לאון ליין, הרחיבה את שירותי הרווחה וממשיכה להפעיל פרויקטים חשובים כמו "סטודנטים בונים קהילה", המונעת נשירה ו "ע.ז.ר.ה. באנגלית" המשפרת את ההישגים הלימודיים באנגלית בשיתוף משרד החינוך.

בשנת 2019

בשנת 2019

₪ 8,799,000

השקעה בקהילה

12%

גידול בהשקעה

1,300

מתנדבים

26%

גידול במספר המתנדבים

11.2%

הוצאות מנהלה וכלליות

(מההכנסה השנתית)

ESRA עושה שינוי

ESRA עושה שינוי

מייסדת ESRA ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכתה בפרסים רבים, כולל פרס הנשיא להתנדבות, התרומה של ESRA לחברה הישראלית ולקליטת עולים.
להלן מכתבי הקרה ותודה לעבודתינו למען הקהילה
מייסדת ESRA ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכתה בפרסים רבים, כולל פרס הנשיא להתנדבות, התרומה של ESRA לחברה הישראלית ולקליטת עולים.
שמחים לשתף בכמה מכתבי תודה