About-text

אודות עמותת ESRA

ESRA החל את פעילותו בשנת 1979, כארגון חברתי של עולים ממדינות דוברות אנגלית במטרה לסייע לעצמם להתערות בחברה הישראלית. עד מהרה התרחב הסיוע גם לגלי מהגרים נוספים שהגיעו מברית המועצות ומאתיופיה, בכל תחומי קליטתם, שילובם והשתקעותם המבוססת בארץ.

ESRA כיום הינו הארגון ההתנדבותי הגדול ביותר של דוברי אנגלית הפועל בשני ערוצים מרכזיים: האחד הוא סיוע לעולים דוברי אנגלית בהתאקלמות והסתגלות בחברה באמצעות רשת קהילתית תומכת הכוללת: מערך חברה ותרבות, הנגשת שירותים, התנדבות וסיוע אישי, והשני הוא צמצום פערים חברתיים וחינוכיים בפריפריה.

אימפקט במציאות החדשה

"עמותת ESRA הגיבה ביצירתיות ובמהירות למציאות המשתנה ואף פיתחה תוכניות חדשות. בתקופה מאתגרת זו, הרחבנו את שירותי הרווחה ופרויקטים קהילתיים כמו "סטודנטים בונים קהילה", המונעת נשירה ומחזקת ילדים וסטודנטים כאחד, ו "ע.ז.ר.ה. באנגלית" המשפרת את ההישגים הלימודיים באנגלית בשיתוף משרד החינוך." אמרה סאני מרשנסקי מנכ"לית העמותה.

ESRA עושה שינוי
עמותת ESRA ומייסדת העמותה מרל גוטמן, זכו בפרסים רבים על השקעתם ותרומתם לחיזוק החברה הישראלית, לרבות פרס הנשיא להתנדבות, על התנדבות וסיוע רב שנים בקליטת עליה.
מייסדת ESRA ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכתה בפרסים רבים, כולל פרס הנשיא להתנדבות, התרומה של ESRA לחברה הישראלית ולקליטת עולים.
שמחים לשתף בכמה מכתבי תודה