Esra

השקעה 2020-מובייל

בשנת 2020 ...

6,734,000


השקעה בקהילה

3,516

ילדים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

0

סטודנטים

מענקים ומלגות

14,974

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

0%

מרגישים שייכות

מעורים בחברה הישראלית

Slide

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי, תגבור והעשרה, בפיתוח מיומניות רגשיות חברתיות, בליווי ותמיכה אישית ותמיכה כלכלית, בסביבה בטוחה ומעודדת, במטרה להקנות להם הזדמנות שווה להתפתח חברתית וחינוכית.

Integration

החיבור שלכם לחיים בישראל בשילוב קהילת דוברי האנגלית לצד פיתוח רשת קשרים עסקיים וחברתיים. מזמינים אתכם לחוויות מרחיבות תחומי העניין, מהנות ומאפשרות קליטה וחבירה לחברה הישראלית וכל זאת לצד תרומה לקהילה, התנדבות ותמיכה אישית.

ESRA2021- השקעה 2020

בשנת 2020 ...

6,734,000


השקעה בקהילה

3,516

ילדים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

0

סטודנטים

מענקים ומלגות

14,974

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

0%

מרגישים שייכות

מעורים בחברה הישראלית

Slide

פרויקטים

עמותת ESRA פועלת לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים בפריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית בישראל, באמצעות פיתוח וניהול פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי ומצוינות, ובפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות בסביבה בטוחה ומעודדת. בפרויקטים אלו, משתלבים עולים דוברי האנגלית המרגישים חלק מועיל ותורם מהחברה הישראלית, ובכך מושגות שתי המטרות המרכזיות של העמותה.

Communitylife

התנדבות למען הקהילה

קהילת דוברי אנגלית בישראל

עמותת ESRA מסייעת ומקלה על התאקלמותם והשתלבותם של עולים דוברי אנגלית בחברה הישראלית באמצעות רשת קהילתית תומכת, המציעה בין היתר: פעילויות חברה ותרבות באנגלית, שיפור מיומנויות והכרת המערכות הסובבות אותן, התנדבות איכותית בקהילה וסיוע אישי.

Our partners

השותפים שלנו