Play Pause

קרן מלגות

סיוע כספי לסטודנטים החל מהשנה השניה ללימודיהם

להגשת בקשה

 

רציונל

סטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת, או חסרי תמיכה משפחתית, זקוקים לעיתים קרובות לסיוע כספי בכדי לסיים את לימודיהם. הקרן מעניקה לסטודנטים מלגות אשר עוזרות להם להמשיך בלימודים ולהגשים את הפוטנציאל הטמון בהם

קהל יעד

סטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת, החל משנת הלימודים השניה

יעדים

סיוע כספי להבטחת סיום שנת הלימודים

מיקום

ברחבי הארץ

 

לתרומה    להתנדבות

Your message here