Esra

ESRA2020-Home01
שילוב

ESRA מקלה ומסייעת לעולים בהשתלבות בחברה הישראלית באמצעות מערך חברה ותרבות, התנדבות בקהילה וסיוע רגשי.

שיויון

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים לצמצום הפערים החברתיים והחינוכיים באוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית.

התנדבות

בפרויקטים אלו, משתלבים העולים דוברי האנגלית ומרגישים חלק מועילותורם מהחברה הישראלית, ובכך מושגות שתי המטרות המרכזיות של העמותה

בשנת 2019 ...

2,074

ילדים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

0

משפחות

סיוע כלכלי במצבי משבר

0

סטודנטים

מענקים ומלגות

106,527

שעות

התנדבות למען הקהילה

11,315

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

0%

מרגישים שייכות

מעורים בחברה הישראלית

Slide

להיות חלק מקהילת דוברי האנגלית בישראל, להרחיב תחומי עניין ולמקסם את הנטוורקינג שלכם.

להשתלב בחברה הישראלית

אנו מזמינים אתכם ליהנות מפעילויות חברה ותרבות באנגלית, לפתח קשרים חברתיים ועסקיים ארוכי טווח ולהתנדב בקהילה בדרך שמתאימה לכם.

לייצור חברה ישראלית טובה יותר באמצעות ערבות הדדית, מעורבות חברתית והתנדבות.

Equality

שוויון הזדמנויות

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי, תגבור והעשרה, בפיתוח מיומניות רגשיות חברתיות, בליווי ותמיכה אישית ותמיכה כלכלית, בסביבה בטוחה ומעודדת, במטרה להקנות להם הזדמנות שווה להתפתח חברתית וחינוכית.

Slide

להיות חלק מקהילת דוברי האנגלית בישראל, להרחיב תחומי עניין ולמקסם את הנטוורקינג שלכם.

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי, תגבור והעשרה, בפיתוח מיומניות רגשיות חברתיות, בליווי ותמיכה אישית ותמיכה כלכלית, בסביבה בטוחה ומעודדת, במטרה להקנות להם הזדמנות שווה להתפתח חברתית וחינוכית.

ליצור חברה ישראלית טובה יותר באמצעות ערבות הדדית, מעורבות חברתית והתנדבות.

volunteering
התנדבות

היי - אני דינה! אני החיילת בודדה מאוסטראליה. ואני רוצה להגיד באמת תודה רבה בתוך הלב שלי בשביל כל הדברים שאני קבלתי - כל האוכל, מאמתקים, שותים, חידות, ספרים ומשחקים- אין לי מספיק מילים כדי להסביר את הערכתי. מדהים לדעת שבזמן הקשה הזה, בהיותי כל כך רחוקה ממשפחתי - יש לי אנשים בישראל מ ESRA שאכפת להם ואוהבים מכל ליבם ומטפלים ברצון בחיילים בודדים! אני רוצה לאחל שכל אחד יש לך בריאות ואהבה בבית שלכם. תשמרו על אצמכם!

המגזין של דוברי האנגלית בישראל המציע תוכן רלוונטי, מעורר מחשבה ומרחיב דעת לצד מידע שימושי על אירועים ושירותים בישראל.

לאתר המגזין בשפה האנגלית

In 2019 we made the most of your contribution

בשנת 2019 ...

2,074

ילדים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

0

משפחות

סיוע כלכלי במצבי משבר

0

סטודנטים

מענקים ומלגות

106,527

שעות

התנדבות למען הקהילה

11,315

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

0%

מרגישים שייכות

מעורים בחברה הישראלית