Esra

images/2022/banner_collage_01.jpg
images/2022/banner_collage_02.jpg
images/2022/banner_collage_03.jpg
ESRA2021- השקעה 2021

בשנת 2021...

5,897,000


השקעה בקהילה

4,538

ילדים וסטודנטים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

16,953

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

1,927

מתנדבים

פעילים בקהילה

Slide

פרויקטים

עמותת ESRA פועלת לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים בפריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית בישראל, באמצעות פיתוח וניהול פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי ומצוינות, ובפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות בסביבה בטוחה ומעודדת. בפרויקטים אלו, משתלבים עולים דוברי האנגלית המרגישים חלק מועיל ותורם מהחברה הישראלית, ובכך מושגות שתי המטרות המרכזיות של העמותה.

השקעה 2021-מובייל

בשנת 2021 ...

5,897,000


השקעה בקהילה

4,538

ילדים וסטודנטים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

16,953

דוברי אנגלית

השתתפות בפעילויות חברה ותרבות

1,927

מתנדבים

פעילים בקהילה

Slide

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי, תגבור והעשרה, בפיתוח מיומניות רגשיות חברתיות, בליווי ותמיכה אישית ותמיכה כלכלית, בסביבה בטוחה ומעודדת, במטרה להקנות להם הזדמנות שווה להתפתח חברתית וחינוכית.

Integration

החיבור שלכם לחיים בישראל בשילוב קהילת דוברי האנגלית לצד פיתוח רשת קשרים עסקיים וחברתיים. מזמינים אתכם לחוויות מרחיבות תחומי העניין, מהנות ומאפשרות קליטה וחבירה לחברה הישראלית וכל זאת לצד תרומה לקהילה, התנדבות ותמיכה אישית.

Communitylife

התנדבות למען הקהילה

קהילת דוברי אנגלית בישראל

עמותת ESRA מסייעת ומקלה על התאקלמותם והשתלבותם של עולים דוברי אנגלית בחברה הישראלית באמצעות רשת קהילתית תומכת, המציעה בין היתר: פעילויות חברה ותרבות באנגלית, שיפור מיומנויות והכרת המערכות הסובבות אותן, התנדבות איכותית בקהילה וסיוע אישי.

Our partners

השותפים שלנו